XƏBƏRLƏR

“AZ LOGISTIKA AND MANAGMENT SERVICES” –IN DIREKTORU ƏLIXAN ƏLIZADə THE BUSINESS YEAR JURNALıNA MüSAHIBəSINDə şIRKəTIN FəALIYəTI Və INKIşAFıNDAN BəHS EDIB.

https://www.thebusinessyear.com/azerbaijan-2016/shifting-gears/interview

Xəbəri paylaş:

Geriyə