Avtomobillər

Operating across the country, we are a truly unrivalled national carrier with expertise in the transportation of hazardous goods, bulk liquids and solids by road. We are renowned for our track record in providing a reliable, effective service.

  • Azərbaycan Nəqliyyat Nazirliyinin 104 nömrəli qərarına
  • Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Azərbaycanda Təhlükəli Məhsulların Daşınması üzrə tələblərinə;
  • Təhlükəli yüklərin quru yollar ilə beynəlxalq daşımaları haqqında Avropa Sazişinə (EAICDGR)